Nyhet
Är du nystartad? Läs mer om hur du kan få gratis bokföring och rådgivning.
Tillbaka till bloggen
Ritad blå rymdraketRitad blå planet

Starta eget aktiebolag

October 11, 2021

Drömmer du om att bli entreprenör? Då är det dags att komma igång! Att starta ett aktiebolag är enklare än vad många tror. Dock är det vanligt att man har frågor kring processen. Vi har skapat en checklista där vi också svarar på de vanligaste frågorna. Följ med i vår guide och kom igång med bildandet av ditt aktiebolag redan idag.

När du vill starta ett aktiebolag ställs du inför två val – antingen bildar du ett aktiebolag från grunden eller så köper du ett redan existerande aktiebolag, ett så kallat lagerbolag. Nackdelen med att köpa ett lagerbolag är att säljaren tar ut en avgift. Samtidigt slipper du själv ordna med det administrativa eftersom någon redan gjort det för dig. Men att starta ett aktiebolag från grunden är inte en komplicerad process. Om du inte behöver få igång verksamheten imorgon rekommenderar vi att du startar ditt bolag från grunden.  

Att starta ett aktiebolag från grunden är en process i åtta steg:

 1. Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
 2. Skaffa bankintyg och öppna företagskonto
 3. Köpa och betala aktier
 4. Skriv under stiftelseurkund
 5. Bolagsverket registrerar företaget
 6. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor
 7. Ta reda på om din verksamhet behöver något tillstånd
 8. Välj revisor och fundera över bokföringen

Vi går igenom varje steg nedan.

Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Du som startar ett aktiebolag kallas för stiftare. Om ni är flera som startar aktiebolaget tillsammans är ni alla stiftare. När du eller ni beslutar att starta ett aktiebolag ska ni upprätta en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett dokument där ni bland annat anger hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgifter om funktionärer i aktiebolaget och ger ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen ska det bland annat framkomma vilket namn och vilken typ av verksamhet företaget ska ha. 

Skaffa bankintyg och öppna företagskonto

Din bank kan hjälpa dig att ordna med de banktjänster som du kan behöva som företagare. Exempelvis bör du skaffa ett företagskonto. De tar också fram ett bankintyg som du ska skicka till Bolagsverket. 

Köpa och betala aktier

När du startar ett aktiebolag måste du också köpa aktier i företaget. Att köpa aktier i ett företag kallas också för att teckna aktier. Är ni flera som startar aktiebolaget är det inte ett krav att alla grundare köper aktier i bolaget. En ensam person kan köpa aktier i bolaget samtidigt som det finns fler grundare. I stiftelseurkunden ska det anges hur många aktier var och en köper. Alla som köper aktier måste också skriva under aktieteckningen. 

Genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken kan du betala för dina aktier. För privata aktiebolag krävs det minst 25 000 kronor i aktiekapital medan det krävs minst 500 000 kronor för publika aktiebolag. 

Starta aktiebolag utan pengar

Om du inte har 25 000 kronor eller av andra anledningar inte vill sätta in så mycket pengar i ditt aktiebolag kan du istället använda dig av apportegendom. Apportegendom är saker som kan tänkas vara användbara i verksamheten, exempelvis en lastbil för ett åkeri eller en servis till ett café. Du måste få ett apportintyg från en revisor och det sammanlagda värdet måste uppnå minst 25 000 kronor. Givetvis kan du kombinera apportegendom och aktiekapital för att uppnå gränsvärdet. 

Skriv under stiftelseurkunden

Aktiebolaget är bildat när samtliga stiftare har skrivit under stiftelseurkunden. För att ditt nya aktiebolag ska kunna agera fullt ut måste också bolagsverket ha beslutat om registrering. 

Anmäl och betala avgiften till bolagsverket

Senast sex månader efter att siftelseurkunden har upprättats måste företaget vara anmälda för registrering hos Bolagsverket. Tänk också på att betala den administrativa avgiften till Bolagsverket. Om du gör ansökan online kostar det 1 900 kr medan det annars kostar 2 200 kr.

När Bolagsverket har beslutat om registrering får ditt företag ett organisationsnummer. Företaget är nu en juridisk person och du kan starta din verksamhet. 

Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Ni måste anmäla en verklig huvudman till bolagsverket inom fyra veckor från registrering. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera aktiebolaget på lite olika sätt, exempelvis genom att äga mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller genom att ha rätten att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i bolagsordningen eller på andra ställen som specificerar att en person är verklig huvudman. Kom ihåg att om du äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med en närstående ska er kontroll i bolaget räknas samman. 

F-skatt, moms och arbetsgivare

När du har fått ditt organisationsnummer behöver du ansöka om F-skatt till ditt företag. Om din verksamhet är momspliktig ska du också ansöka om momsregistrering vid samma tillfälle. Nästan all verksamhet omfattas av momsplikten, undantaget är viss verksamheter som har en försäljning på högst 30 000 kr. Även viss kultur- och vårdverksamhet är undantagna från momsplikten. 

Om du planerar att anställa någon i din verksamhet behöver du också registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Ansökan om F-skatt och moms samt registreringen som arbetsgivare kan du göra på verksamt.se. 

Ta reda på om din verksamhet behöver något tillstånd

Flera typer av verksamheter kan behöva tillstånd. Tillstånd ges från olika myndigheter, exempelvis från livsmedelsverket, länsstyrelsen eller kommunen. Hos verksamt.se kan du se en utförlig lista över vilka verksamheter som behöver tillstånd.  

Ska du sälja varor eller tjänster och ta emot kontanter måste du i de flesta fall ha ett certifierat kassaregister. Du måste också anmäla kassaregistret till Skatteverket. 

Välj revisor och fundera över bokföringen

Grundregeln är att alla aktiebolag ska ha en revisor – men mindre företag är undantagna från kravet. Dessutom är nystartade företag undantagna från revisionsplikten under de två första åren. Om ditt aktiebolag uppfyller minst två av följande kriterier, och har gjort det två år i sträck, ska företaget ha en revisor:

 • Fler än tre anställda (i medeltal)
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Du måste bokföra alla transaktioner i företaget. Du kan välja att själv bokföra med hjälp av ett bokföringsprogram. Det finns flera olika att välja på, både gratis och mot en avgift. Exempelvis Dooer och Bokio är populära gratisalternativ medan Speedledger och Visma är populära betalalternativ. 

Du kan också välja att låta någon annan hantera bokföringen i ditt företag. Vanligtvis kostar det pengar, men nystartade företag har möjlighet att få gratis bokföring och rådgivning hos oss på Voitto. Som en del av kampanjen “Voitto – tills cashen rullar in” kan nystartade företag få gratis bokföring i upp till 18 månader. Du kan läsa mer om hur kampanjen fungerar här

Nu har du allt du behöver för att komma igång med ditt företagande. Vi önskar dig stort lycka till!


October 11, 2021
Tillbaka till bloggen

Vi tar hand om all din bokföring.

Kom igång
Vi sparar data i cookies. Genom att använda vår tjänst godkänner du villkoren.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.