Nyhet
Är du nystartad? Läs mer om hur du kan få gratis bokföring och rådgivning.
Tillbaka till bloggen
Ritad blå rymdraketRitad blå planet

Ombilda enskild firma till aktiebolag - så gör du

July 27, 2021

Funderar du på att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag? Kanske är ni fler som ska bli delägare? Har verksamheten blivit för stor och därmed de personliga riskerna? Det kan finnas flera anledningar till varför du vill ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad du bör tänka på och hur du går till väga.

Varför ombilda?

En stor fördel med aktiebolag (AB) är att du som ägare inte har något personligt ansvar. Om företaget står med skulder som de inte kan betala kan bolaget likvideras men du får personligen ingen skuld. Om du hade råkat ut för samma situation med din enskilda firma har du ett personligt ansvar över skulderna och Kronofogden kan därmed göra utmätningar av dina personliga tillhörigheter. Med ett aktiebolag riskerar du alltså bara att förlora de pengar som du har satsat i bolaget. 

Hur gör du för att ombilda ditt företag?

Starta eller köp ett aktiebolag

Det finns två vägar att påbörja processen. Du kan antingen starta ett nytt aktiebolag eller köpa ett befintligt bolag. Om du väljer att starta ett nytt aktiebolag måste detta vara bildat och registrerat hos Bolagsverket innan processen påbörjas. Du startar alltså ett nytt bolag och köper eller övertar innehållet (inkråmet) i den enskilda firman. 

Om du istället väljer att köpa ett existerande bolag går processen generellt snabbare. Dock är avgifterna ofta högre. Vi rekommenderar att du startar ditt egna bolag eftersom det numera går snabbt att både registrera och komma igång. Du behöver sätta in ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Kom ihåg att du kan använda kapitalet till att göra inköp till ditt företag. Vidare kostar det 1900 kr i avgift. Du registrerar ditt aktiebolag hos Bolagsverket.

Ta över den enskilda firman

När du väl har ett aktiebolag är det dags att ombilda den enskilda firman. Det innebär att aktiebolag köper eller övertar inkråmet i den enskilda firman. Köpet måste godkännas av genom beslut i aktiebolagets styrelse. Även om du sitter själv i bolagets styrelse måste det finnas ett beslut – se till att upprätta ett sådant. 

Du behöver också skriva ett överlåtelseavtal mellan din enskilda firma och aktiebolaget. Avtalet ska specificera att ni köper den enskilda firmans inkråm (tillgångar, skulder och periodiseringsfonder men inte firmanamn och organisationsnummer) till ett specificerat pris. I kort behöver du bara specificera informationen på ett papper, signera och sedan spara dokumentet. 

Värdera inkråmet i den enskilda firman

Överlåtelsen av inkråmet är momsfritt men måste värderas. Det finns två sätt som du kan värdera inkråmet på:

  • Marknadsvärdering - En marknadsvärdering innebär att priset på tillgångarna ska vara marknadsmässig. Priset ska alltså vara jämförbart med vad du eller andra hade köpt eller sålt inkråmet för på den öppna marknaden. Om tillgångarna är stora kan du behöva ett värderingsintyg från någon kvalificerad. Priset för överlåtelsen blir inkråmets marknadsvärde minus eventuella skulder den enskilda firman har. Om priset överstiger det bokförda värdet kan du som enskild näringsidkare bli tvunget att betala skatt för vinsten på försäljningen.
  • Bokfört värde - Du kan också överlåta inkråmet till underpris genom att använda tillgångarnas bokförda värde. En fördel är att du som enskild näringsidkare inte behöver betala någon vinstskatt samtidigt som nackdelen är att du får mindre tillgångar i aktiebolaget. 

Bokföring

Överlåtelsen av den inkråmet måste bokföras i både den enskilda firman och aktiebolaget. I din enskilda firma nollar du balansomslutningen medan du i aktiebolaget tar in tillgångar och skulder i balansräkningen. Låt oss visa hur du bokför överlåtelsen för din enskilda firma. Processen består av nedanstående steg som ska bokföras i enskilda firman.

Steg 1 (enskilda firman):

Konto Debet Kredit
1930 Bankkonto 100 000 -
2082 Resultat försäljning kortfristiga placeringar - 100 000

Steg 2:

Konto Debet Kredit
1930 Bankkonto - 100 000
2082 Resultat försäljning kortfristiga placeringar 100 000 -

Steg 3:

Konto Debet Kredit
1930 Bankkonto - 100 000
2013 Eget uttag 100 000 -

Steg 4:

Konto Debet Kredit
1930 Bankkonto 100 000 -
1930 Bankkonto - 100 000

När du kommit så här lång har aktiebolaget tagit över inkråmet och det är dags att besluta vad du ska göra med din enskilda firman. Ska du fortsätta bedriva viss verksamhet i den enskilda firman driver du vidare denna. Ska du inte bedriva någon ytterligare verksamhet i den enskilda firman kan du med fördel avveckla denna. Du måste göra ett sista bokslut. Det kan innebära att du avslutar räkenskapsåret mitt i ett verksamhetsår. Du måste också genomföra den sista deklarationen för den enskilda firman. 

Avregistrera den enskilda firman

Hos Verksamt kan du säga upp firman från f-skatt, moms och eventuellt kassaregister. Du ska också avregistrera dig som arbetsgivare i det fall du tidigare varit det.

Periodiseringsfonder och expansionsfonder

Om du har periodiserings- eller expansionsfonder i den enskilda firman ska du begära att ta över dem till aktiebolaget. Det gör att du slipper beskattning i den enskilda firman. Ett aktieägartillskott motsvarande 78 procent av periodiseringsfonderna värde måste också göras.

Inkomstdeklaration

Din tidigare inkomstdeklaration som enskild näringsidkare kommer inte gälla eftersom du nu äger ett aktiebolag. Därför ska du göra en ny inkomstdeklaration som passar de nya förutsättningarna för dig som ägare av ett aktiebolag.

July 27, 2021
Tillbaka till bloggen

Vi tar hand om all din bokföring.

Kom igång
Vi sparar data i cookies. Genom att använda vår tjänst godkänner du villkoren.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.