Nyhet
Är du nystartad? Läs mer om hur du kan få gratis bokföring och rådgivning.
Tillbaka till bloggen
Ritad blå rymdraketRitad blå planet

Nya momsregler 2021 - allt du behöver veta

June 6, 2021

Den 1 juli träder nya momsregler i kraft som främst påverkar företag som säljer varor eller tjänster till konsumenter i andra EU-länder. Vi går igenom förändringarna och förklarar hur de nya reglerna kring moms påverkar dig.

Nytt tröskelvärde

Ett nytt tröskelvärde om 10 000 EUR, i Sverige motsvarande 99 680 SEK i din bokföring, införs från den 1:a juli 2021 och kommer gälla för gränsöverskridande försäljning av varor inom unionen. Tröskelvärdet gäller även för elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster samt radio- och TV-sändningar. Ett företag vars sammanlagda försäljning överskrider tröskelvärdet måste debitera momssatsen som är gällande för det land köparen är belägen. Om ett företag inte överskrider tröskelvärdet kan de välja att betala svensk moms på försäljningen. 

Skatteverkets tidigare tjänst MOSS kommer att ersättas av OSS (One Stop Shop). Den gör det möjligt för företag att undvika momsregistrering i varje enskilt EU-land som försäljning sker till. Istället redovisas och betalas momsen till Skatteverket via OSS-tjänsten. Skatteverket sköter sedan betalning och redovisningen av momsen till respektive EU-land. Det kommer inte vara möjligt att delvis använda OSS och redovisa till vissa EU-länder. Antingen använder du OSS för all momsredovisning rörande försäljning till konsumenter i andra EU-länder eller så redovisar du all försäljning till respektive EU-land på egen hand. 

Regelförändringar vid import

Import av varor till ett värde understigande 150 EUR undantas tull från och med den 1:a juli 2021. Importmoms ska dock redovisas från den första kronan. 

Vanligtvis vid handel över internet, där en vara skickas från ett land utanför EU, får konsumenten en faktura från speditören. Innan leverans måste konsumenten betala moms och eventuell tull. För att underlätta, både för konsument och säljare, införs möjligheten för säljaren att ta betalt för importmomsen redan vid försäljningstillfället förutsatt att varuförsändelsen har ett värde som understiger 150 EUR. Säljaren i det andra landet kan då deklarera och betala importmomsen via Skatteverkets nya tjänst IOSS (International One-Stop Shop). Systemet gör att köparen snabbare kan få varan genom tullen. Dessutom ökar transparensen för kunden när importmoms och eventuell administrationsavgift tas ut redan vid köptillfället. 

Förändrade regler för elektroniska marknadsplatser

Elektroniska marknadsplatser, där ett företag tillhandahåller en plattform som andra företag kan marknadsföra och sälja sina varor på, får nya regler från den 1:a juli 2021. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara – trots att den enbart anser sig förmedla försäljningen mellan två parter.

I praktiken innebär det att den elektroniska marknadsplatsen, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera och betala moms på försäljningen till köparen förutsatt att minst ett av nedanstående villkor är uppfyllt:

  1. Säljaren finns i ett land utanför EU 
  2. Varan skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde understiger 150 EUR.

Det betyder att en elektronisk marknadsplats kan bli skyldig att betala moms om den är belägen utanför EU – även om säljaren och slutkunden finns i samma land.

June 6, 2021
Tillbaka till bloggen

Vi tar hand om all din bokföring.

Kom igång
Vi sparar data i cookies. Genom att använda vår tjänst godkänner du villkoren.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.