Nyhet
Är du nystartad? Läs mer om hur du kan få gratis bokföring och rådgivning.
Tillbaka till bloggen
Ritad blå rymdraketRitad blå planet

Aktieutdelning, vilka regler gäller?

July 7, 2021

Om det har gått bra för dig och ditt företag kan det vara aktuellt att göra en utdelning till dig och dina aktieägare. Det finns nämligen flera fördelar ur skattesynpunkt jämfört med när du tar ut lön. Äger du bolaget själv går dessutom hela utdelningen till dig. Men vad gäller när du vill göra en utdelning? Vi guidar dig igenom vilka regler som gäller vid utdelning för fåmansbolag. 

Med fåmansbolag avses ett aktiebolag som har maximalt fyra delägare vilka äger mer än 50 procent av rösterna i bolaget. Skattereglerna, som ofta kallas 3:12 reglerna berättar hur utdelning i fåmansbolag ska beskattas. Reglerna gäller de personer som har kvalificerade aktier -  alltså de personer som har arbetat i företaget och bidragit till resultatet under de senaste fem åren. Läs mer om kvalificerade aktier och fåmansföretag på skatteverket.se. Kom ihåg att utdelning alltid sker på skattade pengar – alltså bolagets resultat efter bolagsskatt. 

Planera en utdelning eller genomföra den?

Aktieutdelning kan ske först efter räkenskapsårets slut och efter att resultatet har fastställts på en ordinarie årsstämma. Det betyder att utdelningen sker på fritt eget kapital. Om du önskar att genomföra en utdelning ska du beräkna utdelningen baserat på den balanserade vinsten. Under inkomståret kan du planera och optimera dina uttag för kommande års utdelningar. 

Beräkna ditt gränsbelopp

All utdelning som hamnar under gränsbeloppet beskattas med 20 procent medan skatten är högre för utdelning över gränsbeloppet. Det finns två sätt som du kan beräkna gränsbeloppet för ditt bolag – förenklingsregeln och huvudregeln. Du kan själv välja vilken metod du vill använda förutsatt att du uppfyller kraven.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln kallas också för Schablonregeln och består av ett schablonbelopp som Skatteverket fastställer. För inkomståret 2021 är schablonbeloppet 183 700 kr. Du får alltså tillgodoräkna dig 183 700 kronor som gränsbelopp om du äger alla aktier i företaget och hälften av detta om du äger 50 procent av aktierna. Du får även lägga till eventuellt sparat gränsbelopp från tidigare år, som multipliceras med 103 procent.

Tänk på

Om du äger kvalificerade aktier i flera fåmansbolag kan du endast nyttja förenklingsregeln i ett av bolagen per år. Det kan därför vara en god idé att undersöka i vilket bolag tillämpningen av förenklingsregeln är mest gynnsam för dig. 

Huvudregeln

Huvudregeln benämns också som lönebaserad utdelning. Metoden baseras på bolagets totala löner. Det underlag du ska använda dig av bygger på kontanta löner utbetalda året före utdelningsåret. Du får använda 50 procent av bolagets löneunderlag som ditt gränsbelopp förutsatt att du kvalificerar dig för att använda regeln. Viktigt är också att eventuella statliga stöd som kan kopplas till anställning räknas av. Det kan exempelvis vara korttidspermitteringsstödet som många företag använt sig av under 2020. 

För att kvalificera dig för huvudregeln med utdelning under 2021 måste du som ägare eller någon som är närstående till dig som ägaren ha tagit ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr + 5 procent av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr. 

Sparat utdelningsutrymme

Om du inte gör en utdelning eller om vinsten i bolaget inte räcker till maximal utdelning så kan du spara resten av utdelningsutrymmet till nästa år. Sparat utdelningsutrymme för du dessutom räkna upp med en ränta varje år, för inkomståret 2020 är räntan 3 procent.


July 7, 2021
Tillbaka till bloggen

Vi tar hand om all din bokföring.

Kom igång
Vi sparar data i cookies. Genom att använda vår tjänst godkänner du villkoren.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.